Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ỷ La – Tuyên Quang

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ỷ La, tỉnh Tuyên Quang; đề thi có đáp án và thang điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ỷ La – Tuyên Quang:
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng vuông góc với nhau. B. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có cùng độ dài. C. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá cắt nhau. D. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA GB GC. B. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA GB GC. C. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA GB GC. D. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA GB GC 0.
+ Cho mẫu số liệu: 4 8 19 21 22 23 24 25 26 27 28 31 35 38 42. Tìm các số liệu bất thường trong mẫu số liệu trên.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *