Đề khảo sát chất lượng Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Gia Bình 1 – Bắc Ninh lần 1

Đề khảo sát chất lượng Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Gia Bình 1 – Bắc Ninh lần 1 được sử dụng để kiểm tra học sinh lớp 10A7 của trường, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm thuộc các chủ đề Toán 10 đã học.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Gia Bình 1 – Bắc Ninh lần 1:
+ Xét trên tập số thực, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hai phương trình x^2 + 1 = 0 và |x + 1| = -3 là hai phương trình tương đương.
B. Các phương trình bậc 3 một ẩn đều có 3 nghiệm thực.
C. Các phương trình bậc 2 một ẩn đều có 2 nghiệm thực.
D. Định lý Vi-ét không áp dụng cho phương trình bậc 2 có nghiệm kép.
[ads] + Học sinh khối 10 năm học 2018 – 2019 của Trường Gia Bình số 1, tỉnh Bắc Ninh có 200 học sinh theo khối A1, mỗi học sinh đều giỏi 1 trong 3 môn: Toán, Lí, Anh. Có 59 học sinh giỏi Anh, số học sinh giỏi Toán gấp bốn số học sinh giỏi Lí, có 4 học sinh giỏi Lí và Anh, không có học sinh nào giỏi Lí và Toán, có 5 học sinh giỏi Anh và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi Toán?
+ Cô Tình có 60m lưới muốn rào 1 mảng vườn hình chữ nhật để trồng rau, biết rằng một cạnh là tường, cô Tình chỉ cần rào 3 cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Em hãy tính hộ diện tích lớn nhất mà cô Tình có thể rào được?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *