Đề khảo sát lần 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 901.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên:
+ Xét đường tròn đường kính AB 4 và một điểm M di chuyển trên đoạn AB đặt AM x 0 4 (hình vẽ). Xét hai đường tròn đường kính AM và MB. Kí hiệu S x là diện tích phần hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Giả sử tập các giá trị của x để diện tích S x nhỏ hơn một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ là x ab 0 4 với a b. Khi đó tổng a b là?
+ Gọi 1 2 x là hai nghiệm của phương trình 2 x mx m 2 10 M m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 2 x mx A x. Tính 2 SM m ta được?
+ Cho phương trình xm 4 30 (m tham số). Chỉ ra khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Khi m 3 thì phương trình (*) có hai nghiệm không âm. B. Khi m 3 thì phương trình (*) có hai nghiệm âm. C. Khi 3 7 m thì phương trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt. D. Khi m 3 thì phương trình (*) có hai nghiệm dương.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *