Đề khảo sát năng lực Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2

Đề khảo sát năng lực Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2 mã đề 101 gồm 5 trag, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi này (không tính thời gian giám thị phát đề), kỳ thi được tổ chức tại trường vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, kỳ thi nhằm mục đích kiểm tra chất lượng thường xuyên để nắm được chất lượng học sinh, điều chỉnh phương pháp dạy – học theo từng giai đoạn, đồng thời thúc đẩy học sinh phải không ngừng rèn luyện để nâng cao kiến thức – kỹ năng giải toán.

Trích dẫn đề khảo sát năng lực Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2:
+ Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.
+ Hai bạn Vân và Lan đi mua trái cây. Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu?
A. Quýt 1400 đồng, cam 800 đồng. B. Quýt 700 đồng, cam 200 đồng.
C. Quýt 800 đồng, cam 1400 đồng. D. Quýt 600 đồng, cam 800 đồng.
[ads] + Người ta phỏng vấn 100 người về ba bộ phim A, B C, đang chiếu thì thu được kết quả như sau:
Bộ phim A: có 28 người đã xem.
Bộ phim B: có 26 người đã xem.
Bộ phim C: có 14 người đã xem.
Có 8 người đã xem hai bộ phim A và B
Có 4 người đã xem hai bộ phim B và C
Có 3 người đã xem hai bộ phim A và C
Có 2 người đã xem cả ba bộ phim A, B và C.
Số người không xem bất cứ phim nào trong cả ba bộ phim A, B C, là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *