Đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Ngày … tháng 01 năm 2020, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mã đề 716 gồm có 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 716, 717, 718, 719, 720 và lời giải chi tiết các bài toán vận dụng cao.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Phủ định mệnh đề “có một học sinh của lớp 10A không thích học môn toán” là?
A. Tất cả các bạn lớp 10A đều thích học môn toán. B. Không có bạn nào lớp 10A thích học môn toán.
C. Có ít nhất một bạn lớp 10A không thích học môn toán. D. Có nhiều nhất một bạn lớp 10A không thích học môn toán.
+ Để giữ gìn phong tục tết Việt Nam, gia đình bác Long Thắm có tờ 100.000 đồng muốn đổi thành các tờ 5000 đồng và 10.000 đồng để mừng tuổi cho các cháu? Hỏi hai bác có bao nhiêu cách đổi?
[ads] + Lớp học 10A của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh có 30 học sinh. Qua khảo lựa chọn về sở thích các môn thể dục thể thao như đá cầu, bóng đá, bóng chuyền … được biết có 13 bạn thích đá cầu, 14 bạn thích bóng chuyền và 15 bạn thích bóng đá. Có 9 bạn thích cả bóng đá và đá cầu, có 8 bạn thích cả đá cầu và bóng chuyền và 5 bạn chỉ thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn không thích cả ba môn thể thao nói trên biết rằng có 6 bạn thích cả ba môn thể thao đó?
+ Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm đoạn thẳng AB, CD. Gọi H thuộc đoạn MN sao cho HM = 3HN. Lấy điểm I thuộc đường thẳng CD sao cho BI vuông góc với AH. Khi đó S_CAI thuộc khoảng nào sau đây?
+ Cho hai điểm A(-3,2), B(4,3). Điểm C thuộc trục Ox và có hoành độ dương để tam giác CAB vuông tại C. Khi đó tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *