Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Tuần qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 lần 2 trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019. Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 125, đề gồm 06 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong 90 phút, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng môn Toán thường xuyên đối với học sinh khối 10 theo từng giai đoạn để thúc đẩy nâng cao chất lượng học tập.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Cho tam giác ABC không vuông với độ dài các đường cao kẻ từ đỉnh B, C lần lượt là hb, hc, độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A là ma, biết hb = 8, hc = 6, ma = 5. Tính cos A.
[ads] + Cho ba số dương a, b, c có tổng bằng 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = a + √ab + (abc)^1/3 là?
+ Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Nếu b^2 + c^2 – a^2
C. Nếu b^2 + c^2 – a^2 > 0 thì góc A tù. D. Nếu b^2 + c^2 – a^2 > 0 thì góc A nhọn.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *