Đề kiểm định chất lượng Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lạng Giang 1 – Bắc Giang

Đề kiểm định chất lượng Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lạng Giang 1 – Bắc Giang mã đề 101 được biên soạn nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 đối với các nội dung đã được học, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán.

Trích dẫn đề kiểm định chất lượng Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lạng Giang 1 – Bắc Giang:
+ Có ba lớp học sinh 10A, 10B, 10C trường THPT Lạng Giang số 1 – Bắc Giang gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em lớp 10C trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
A. 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em.
B. 10A có 45 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 40 em.
C. 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em.
D. 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em.
[ads] + Khi giải phương trình √(3x^2 + 1) = 2x + 1 (1), ta tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Bình phương hai vế của phương trình (1) ta được: 3x^2 + 1 = (2x + 1)^2 (2).
Bước 2: Khai triển và rút gọn (2) ta được: x^2 + 4x = 0 ⇔ x = 0 hay x = -4.
Bước 3: Khi x = 0, ta có 3x^2 + 1 > 0. Khi x = -4 , ta có 3x^2 + 1 > 0.
Vậy tập nghiệm của phương trình là: {0;–4}.
Cách giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?
A. Đúng. B. Sai ở bước 1.
C. Sai ở bước 3. D. Sai ở bước 2 .
+ Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *