Đề kiểm tra chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng môn Toán 10 lần 1 năm học 2021 – 2022 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 168 269 370 471 572 673 774 875.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC gọi điểm E là trung điểm của AB và I là trung điểm của CE. Tập hợp các điểm M thỏa mãn u MA MB MC 2 cùng phương với BC là? A. Đường thẳng đi qua I và vuông góc với BC. B. Đường thẳng đi qua I và song song với BC. C. Đường thẳng đi qua E và vuông góc với BC. D. Đường thẳng đi qua E và song song với BC.
+ Cho tam giác ABC có trọng tâm G điểm J thỏa mãn JA JB JC 2 3 0. Tập hợp các điểm M thỏa mãn 2 2 3 MA MB MC MA MB MC là A. Đường trung trực của BG. B. Đường tròn tâm G, bán kính GJ. C. Đường trung trực của JG. D. Đường tròn tâm J, bán kính JG.
+ Cho số 2 y ax bx c có đồ thị là một parabol như hình vẽ dưới đây: Gọi S là tập tất cả các giá trị của m để phương trình f x m 1 có tám nghiệm phân biệt. Chọn đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D sau?
+ Mệnh đề nào sau đây sai? A. G là trọng tâm ABC thì GA GB GC 0. B. ABCD là hình bình hành thì AC AB AD. C. Ba điểm A, B, C bất kì thì AC AB BC. D. I là trung điểm AB thì MI MA MB với mọi điểm M.
+ Nếu chu vi của một hình chữ nhật ABCD là 20 cm thì giá trị nhỏ nhất của đường chéo AC tính theo cm là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *