Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 (chuyên) năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 (chuyên) năm học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc (đề thi dành cho học sinh lớp 10 theo học chương trình Toán 10 chuyên Toán); đề thi gồm 03 trang với 28 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 07 điểm, phần tự luận chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm tự luận mã đề 132 – 209.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 (chuyên) năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tập hợp điểm M trong mặt phẳng chứa tam giác ABC sao cho MA MB MC 6 là? A. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. B. Đường tròn tâm G bán kính bằng 1. C. Đường tròn tâm G bán kính bằng 2. D. Đường tròn tâm G bán kính bằng 6.
+ Cho hình bình hành ABCD. Gọi E F là các điểm thỏa mãn 1 1 5 6 BE BC BF BD. Biểu diễn các véc tơ AE AF theo AB và AD từ đó suy ra AEF thẳng hàng.
+ Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA MB (A B là tiếp điểm) đến đường tròn (O). Từ M kẻ hai đường thẳng d và d′ sao cho d cắt (O) tại C D (MC MD); d’ cắt (O) tại E F (ME MF). Chứng minh rằng các đường thẳng CE DF AB hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
+ Cho tam giác ABC biết rằng AB AC AB AC. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Tam giác ABC vuông tại A. B. Tam giác ABC vuông tại B. C. Tam giác ABC vuông tại C. D. Tam giác ABC cân tại A.
+ Cho ba lực F MA 1 F MB 2 F MC 3 cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F1 bằng 30, N cường độ của F2 bằng 40N và hai lực F1, F2 có phương vuông góc với nhau. Khi đó cường độ lực của F3 là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *