Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk mã đề 225 gồm 02 trang với 16 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời gian làm bài 60 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 11 năm 2020, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Hai vec tơ bằng nhau là hai vec tơ cùng phương và có độ dài bằng nhau.
B. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng có độ dài bằng nhau.
C. Hai vec tơ bằng nhau là hai vec tơ cùng hướng và có độ dài bằng nhau.
D. Hai véc tơ bằng nhau nếu giá của chúng cùng nằm trên hai đường thắng song song và độ dài của chúng bằng nhau.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;3), B(-1;-2), C(1;5).
a) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC.
b) Tọa độ D trên trục Ox sao cho ABCD là hình thang có hai đáy AB và CD.
+ Cho hàm số y = x2 – 4x + 3 có đồ thị (P).
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P).
b) Tìm m để hàm số y = x2 + 2x + 2m – 4 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [2;6] bằng 2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *