Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề 100% trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hàm số 2 y x x 2 8 5. Với mọi x khẳng định nào sau đây là đúng? A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 3. B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3. C. Giá trị lớn nhất của hàm số là -5. D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
+ Cho hàm số bậc hai 2 y f x ax bx c có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng y m 1 cắt đồ thị hàm số 2 y f x ax b x c tại bốn điểm phân biệt?
+ Cho phương trình ax b 0. Chọn khẳng định sai. A. Phương trình có nghiệm duy nhất khi a 0. B. Phương trình vô nghiệm khi a 0 và b 0. C. Phương trình vô nghiệm khi a 0 và b 0. D. Phương trình có nghiệm x khi a 0 và b 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *