Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh mã đề 02 gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh:
+ Giả sử có hai lực 3 F MC cùng tác động vào một vật tại điểm Cường độ hai lực lần lượt là 300N 400N và 90o AMB. Tìm cường độ của lực 3 F MC biết vật đứng yên.
+ Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm y m x 2 cắt parabol 2 y x x 2 tại hai điểm phân biệt cùng có hoành độ nhỏ hơn 1.
+ Cho đồ thị hàm số 2 2 y x mx m 2 2 1 cắt đồ thị hàm số: y x 2 tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 1 2 x x. Gọi M m là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 2 2 1 2 1 2 H x x x x giá trị T M m thỏa mãn?
+ Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A B 2 3 2 1. Giao điểm của đường thẳng AB với trục tung, trục hoành lần lượt tại M N a b c d giá trị của T a b c d là?
+ Đồ thị hàm số 2 y ax bx c như hình bên. Trong các hệ số a, b, c có bao nhiêu giá trị dương?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *