Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 NC năm 2020 – 2021 trường THPT TX Quảng Trị

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 NC năm 2020 – 2021 trường THPT TX Quảng Trị được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 09 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 NC năm 2020 – 2021 trường THPT TX Quảng Trị:
+ Xác định hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c biết đồ thị của nó có đỉnh I(1;-1) và cắt đường thẳng y = x – 2 tại một điểm trên trục hoành.
+ Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt trên hai cạnh AB và BC thỏa mãn AM = 3MB, BN = 2NC. Hãy biểu thị MN theo hai vectơ AB, AC.
+ Cho tam giác ABC. Gọi P, Q là các điểm thỏa mãn AB = 3AP, QB = 2CB; I là giao điểm của AC với PQ, K là giao điểm của CP với BI. Hãy biểu thị AK theo hai vectơ AB, AC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *