Đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhân Chính – Hà Nội

Vừa qua, trường THPT Nhân Chính, Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 10, kỳ thi với mục đích kiểm tra toàn diện các kiến thức Toán 10 mà các em đã được học từ đầu học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đến nay.

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhân Chính – Hà Nội có mã đề 485 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán, đề thi gồm 03 trang, thời gian làm bài 90 phút.
[ads]Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhân Chính – Hà Nội:
+ Đường thẳng (d) có phương trình ax + by + c = 0 với a^2 + b^2 > 0. Ta xét 4 mệnh đề sau:
1. Vectơ u(b;-a) là vecto chỉ phương của (d).
2. b = 0 đường thẳng (d) song song với trục tung.
3. Vectơ n(ka;kb) với mọi k thuộc R là vectơ pháp tuyến của (d).
4. Nếu b khác 0 thì đường thẳng (d) có hệ số góc k = -a/b.
Số mệnh đề sai trong các mệnh đề trên là?
+ Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ bên (kể cả bờ là đường thẳng)?
+ Tập hợp các giá trị của m để 3 đường thẳng sau đồng quy: 2x – y + 1 = 0, x- y + 2 = 0 và (1 + m^2)x – y + 2m – 1 = 0 là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *