Đề kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Đề kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm học 2019 – 2020 trường THPT Thuận Thành số 2 – Bắc Ninh mã đề 940, đề gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm giúp lãnh đạo nhà trường nắm rõ khả năng chuyên môn của từng giáo viên bộ môn Toán.

Trích dẫn đề kiểm tra năng lực giáo viên Toán năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số y = f(x) = |1/x + 1/(x – 1) + x – |x| – m| với m là tham số. Gọi a là giá trị nguyên nhỏ nhất của m để hàm số có ít điểm cực trị nhất, A là giá trị nguyên lớn nhất của m để hàm số có nhiều điểm cực trị nhất. Giá trị của A + a bằng?
+ Đường cong trong hình là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
+ Có bao nhiêu đường thẳng cắt đồ thị (C) của hàm số y = (3x – 2)/(x + 1) tại hai điểm phân biệt mà hai giao điểm đó có hoành độ và tung độ là các số nguyên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *