Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM được biên soạn theo hình thức tự luận với 10 bài toán, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề nhằm kiểm tra các chủ đề kiến thức: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, vectơ và các phép toán … với hình thức thi tự luận, giáo viên có thể đánh giá được hướng suy nghĩ và kỹ năng trình bày lời giải toán của học sinh khối 10, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM:
+ Tìm điểm P thuộc đồ thị hàm số y = (3x – 8)/(x^2 – 2) có tung độ bằng 5 và hoành độ dương.
+ Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và AD. Chứng minh: AC + 2MN = AD.
+ Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho MB = 2MC. Chứng minh: AB + 2AC = 3AM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *