Đề kiểm tra Toán 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng môn Toán 10 lần 3 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Tài số 2, tỉnh Bắc Ninh; đề thi được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề), đề thi có đáp án mã đề 301 – 302 – 303 – 304; ngày kiểm tra: 12 tháng 03 năm 2023.

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh:
+ Bạn Ninh có 12 viên kẹo giống nhau, mỗi ngày Ninh chỉ được sử dụng đúng một hoặc hai viên kẹo. Bạn Ninh có tất cả bao nhiêu cách sử dụng hết số kẹo đã có? A. 4807. B. 5526. C. 7. D. 233. Câu 48: Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và không có hai chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau, được tạo từ tập A = {0;1;2;3;4;5}. Số phần tử của tập S là? A. 180. B. 240. C. 66. D. 192.
+ Cho n là số tự nhiên thỏa mãn 0 1 2 1 2007 … 2 n n CCC C C nnn n n. Trong khai triển 3 2 3 n Px x thành đa thức có tất cả bao nhiêu số hạng với hệ số nguyên dương?
+ Trên hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng 1 dxy 2 4 1 0 và 2 dx y : 2 30. Viết phương trình đường phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng 1 d và 2 d.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *