Đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Toán 10 lần thứ nhất.

Đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 101, đề thi gồm có 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106.

Trích dẫn đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?
A. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau.
B. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc.
C. Nếu số nguyên n có chữ số tận cùng là 5 thì số nguyên n chia hết cho 5.
D. Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác ABCD là hình bình hành.
+ Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Số 6 chia hết cho 2 và 3” là:
A. Số 6 không chia hết cho 2 và 3. B. Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3.
C. Số 6 chia hết cho 2 hoặc 3. D. Số 6 không chia hết cho 2 và chia hết cho 3.
[ads] + Cho các hàm số y = 2019x, y = 2020x + 10, y = 3x^2 – 1, y = x^3 – 3x. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Có một hàm số lẻ và một hàm số chẵn. B. Có hai hàm số lẻ và hai hàm số chẵn.
C. Có hai hàm số lẻ và một hàm số chẵn. D. Có hai hàm số lẻ và không có hàm số chẵn.
+ Lớp 10D trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc có 30 học sinh học giỏi môn Toán, 25 học sinh học giỏi môn Anh, có 10 học sinh học giỏi cả Toán và Anh. Hỏi sĩ số học sinh lớp 10D là bao nhiêu?
+ Đồ thị hàm số y = x^2 – 24x + m^2 + 2m + 84 cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1 và x2 thoả mãn x2 = x1^3 – 29×1 – 24. Gọi S là tổng các giá trị của m tìm được, giá trị của S bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *