Đề minh họa HK2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề minh họa kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

Ma trận Đề minh họa HK2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
1. Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
1.1. Hàm số.
1.2. Hàm số bậc hai.
1.3. Dấu của tam thức bậc hai.
1.4. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
2. Đại số tổ hợp.
2.1. Quy tắc đếm.
2.2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
2.3. Nhị thức Newton.
3. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
3.1. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất.
3.2. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
4.1. Phương trình đường thẳng.
4.2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách.
4.3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
4.4. Ba đường Cônic.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *