Đề Olimpic Toán 10 năm 2023 – 2024 cụm Thạch Thất & Quốc Oai – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi Olimpic cấp cụm môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 cụm Thạch Thất & Quốc Oai, thành phố Hà Nội; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề Olimpic Toán 10 năm 2023 – 2024 cụm Thạch Thất & Quốc Oai – Hà Nội:
+ Cho tam giác ABC có các cạnh AB c BC a b CA thỏa mãn hệ thức 1 cos 2 1 cos 2. Chứng minh rằng tam giác ABC cân.
+ Cho tam giác ABC có 60o AB a AC a BAC trọng tâm G. Tính diện tích tam giác ABG.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Biết trung điểm của cạnh BC là điểm N(1;2), đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ADN có phương trình 5 1 0 x y. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết đỉnh A có hoành độ dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *