Đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang mã đề 132 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang:
+ Mệnh đề phủ định của mệnh đề “An Giang không thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” là mệnh đề nào dưới đây? A. An Giang thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. B. An Giang thuộc khu vực Nam Trung Bộ. C. An Giang không thuộc miền Tây Nam Bộ. D. An Giang thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.
+ Cho đường thẳng d : y = (2 − m)x + 5m − 1 và parabol (P): y = x2 + mx + m2 − 3 (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m nhỏ hơn 5 để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt?
+ Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Hai vectơ cùng hướng là hai vectơ cùng phương. B. Hai vectơ cùng phương với nhau nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. C. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ song song với nhau. D. Hai vectơ ngược hướng là hai vectơ cùng phương.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề? A. Hôm nay bạn có khỏe không?. B. 12 là số nguyên tố. C. x + 1 là số tự nhiên lẻ. D. 2 + x ≥ 4.
+ Đồ thị của hàm số y = ax + b là A. hyperbol. B. parabol. C. đường thẳng. D. đường tròn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *