Đề ôn thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề ôn tập thi kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Võ Thành Trinh, tỉnh An Giang.

Trích dẫn đề ôn thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d : 2x − y + 3 = 0 và d′ : x + 2y + 3 = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hai đường thẳng d, d′ cắt nhau nhưng không vuông góc. B. Hai đường thẳng d, d′ song song với nhau. C. Đường thẳng d vuông góc với đường thẳng d′. D. Hai đường thẳng d, d′ trùng nhau.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(−4; 2), B(6; −3) và đường thẳng ∆ có phương trình 3x − 4y − 5 = 0. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng ∆. Khi MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất thì hoành độ của điểm M thuộc khoảng nào sau đây?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(−1; 4), B(1; −2) và C(2; 0). 1 Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB. 2 Viết phương trình đường tròn tâm C và đi điểm A. 3 Tìm tọa độ giao điểm thức hai của đường thẳng AB với đường tròn (C).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *