Đề thi giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang

Đề thi giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang gồm 25 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang:
+ Cho tam giác ABC. Tập hợp điểm M thay đổi thỏa mãn |3MA – 2MB – 2MC| = |MB – MC| là:
A. M nằm trên đường tròn có bán kính R = BC.
B. M nằm trên đường phân giác góc A.
C. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC.
D. M nằm trên đường trung trực của BC.
+ Cho hàm số y = x2 – 4x + 3.
a) Lập bảng biến thiên, tìm tọa độ đỉnh, trục đối xứng và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng y = 3x – 3.
+ Cách viết nào sau đây thể hiện tập hợp A bằng B?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *