Đề thi giữa HK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk

Đề thi giữa HK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk gồm 25 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 05 điểm, phần tự luận chiếm 05 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa HK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk:
+ Miền nghiệm trong hình vẽ (phần không gạch kể cả đường thẳng) là biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?
+ Cho 2 điểm A(−1;1), B(3;3).
a) Lập phương trình đường tròn (C) có tâm là A và bán kinh R = 3.
b) Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên trục Oy và đi qua hai điểm A và B.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho C(2;-5), M(2;5/2) và đường thẳng d: 3x – 4y + 4 = 0.
a. Viết phương trình tổng quát đường thẳng đi qua C và nhận n = (2;-1) làm vectơ pháp tuyến.
b. Tìm trên đường thẳng d hai điểm A và B đối xứng nhau qua M sao cho ABC có diện tích bằng 15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *