Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 16 câu, chiếm 04 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 06 điểm, đề nhằm kiểm tra lại các nội dung: bất đẳng thức và bất phương trình, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho điểm A(2;1), B(-1;0).
a/ Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
b/ Lập phương trình đường thẳng A song song với AB, cách AB một khoảng bằng √10.
c/ Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
[ads] + Cho bất phương trình (m^2 – 4)x^2 – 2(m + 2)x – 2 > 0. Với giá trị nào của m thì bất phương trình đã cho vô nghiệm.
+ Cho bất phương trình √(x – 1) + √(5 – x) + √(-x^2 + 6x – 5) ≥ m. Tìm giá trị lớn nhất của m để bất phương trình đã cho đúng với mọi x thuộc [1;5].

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *