Đề thi giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 04 mã đề, các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài tập, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra là các kiến thức Đại số 10 và Hình học 10 mà các em đã học từ đầu học kỳ 2 đến nay, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hai đường thẳng Δ1: a1x + b1y + c1 = 0 và Δ2: a2x + b2y + c2 = 0 trong đó a1^2 + b1^2 khác 0, a2^2 + b2^2 khác 0. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Tích vô hướng hai véc-tơ pháp tuyến của M1 và M2 bằng 0 thì M1 và M2 vuông góc.
B. Véc-tơ pháp tuyến của M1 và M2 không cùng phương với nhau thì M1 và M2 cắt nhau.
C. Véc-tơ pháp tuyến của M1 và M2 cùng phương với nhau thì M1 song song với M2.
D. M1 và M2 trùng nhau khi véc-tơ pháp tuyến của chúng cùng phương với nhau và M ∈ M1 ⇒ M ∈ M2.
[ads] + Xét góc lượng giác (OA, OM) = α, trong đó M là điểm không thuộc các trục tọa độ Ox, Oy và thuộc góc phần tư thứ hai của hệ trục tọa độ Oxy. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. sin α > 0; cos α 0. C. sin α 0; cos α > 0.
+ Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 75 độ. Gọi N là điểm đối xứng với điểm M qua gốc tọa độ O, mọi cung lượng giác có điểm đầu A và điểm cuối N có số đo bằng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *