Đề thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 môn Toán THPT sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 môn Toán THPT sở GD và ĐT Bắc Ninh mã đề 268 là đề kiểm tra năng lực chuyên môn dành cho giáo viên Toán khối THPT, đề gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 môn Toán THPT sở GD và ĐT Bắc Ninh:
+ Cho các mệnh đề sau:
1) Nếu hàm số y = f(x) liên tục, có đạo hàm tới cấp hai trên (a;b), x0 ∈ (a;b) và f'(x0) = 0, f”(x0) ≠ 0 thì x0 là một điểm cực trị của hàm số.
2) Nếu hàm số y = f(x) xác định trên [a;b] thì luôn tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.
3) Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a;b] thì hàm số có đạo hàm tại mọi x thuộc [a;b].
4) Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trên [a;b] thì hàm số có nguyên hàm trên [a;b].
Số mệnh đề đúng là?
[ads] + Trên đường thẳng d1 cho 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng d2 song song với đường thẳng d1 cho n điểm phân biệt. Biết có tất cả 175 tam giác được tạo thành mà 3 đỉnh lấy từ (n + 5) điểm trên. Giá trị của n là?
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số chẵn.
B. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số lẻ.
C. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số chẵn.
D. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số lẻ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *