Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Bưng Riềng – BR VT

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bưng Riềng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Bưng Riềng – BR VT:
+ Người ta đã thống kê số gia cầm bị tiêu hủy trong vùng dịch của 6 xã A, B, …, F như sau (đơn vị: nghìn con): Xã A B C D E F. Số lượng gia cầm bị tiêu hủy 12 25 27 15 45 5. Trung vị cho mẫu số liệu về số gia cầm bị tiêu huỷ đã cho là?
+ Trong một lớp học có 19 bạn nam và 18 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai bạn trong lớp đi làm nhiệm vụ, sao cho trong hai bạn đó có một bạn nam và một bạn nữ? Tung đồng xu 2 lần liên tiếp. Tính xác suất để kết quả hai lần tung như nhau?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm ABC 13 21 02 và đường thẳng dx y 2 3 4 0. a. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. b. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ đi qua A và có vectơ pháp tuyến n = (3;-4). c. Viết phương trình tham số đường cao AH của tam giác ABC. d. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho BM = 17.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *