Đề thi khảo sát lần 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Đề thi khảo sát lần 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh có mã đề 110 gồm 04 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi khảo sát lần 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD với AD = 2AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Điểm K(5;-1) đối xứng với M qua N. Phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là: 2x + y – 3 = 0. Biết A(a;b) (b > 0). Tính tổng a + b.
[ads] + Cho hai hàm số f(x) = |x + 2| – |x – 2|, g(x) = -|x|. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.
B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ.
D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.
+ Cho hàm số f(x) = x^2 – 2(m + 1/m)x + m. Đặt a, b lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của f(x) trên đoạn [-1;1]. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho: b – a = 8. Tính tổng của các phần tử thuộc S.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *