Kiểm tra chất lượng Toán 10 chuyên đầu năm 2022 – 2023 chuyên Lê Quý Đôn – BR VT

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề kiểm tra chất lượng môn Toán 10 chuyên đầu năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 180 phút; kỳ thi được diễn ra vào thứ Hai ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng Toán 10 chuyên đầu năm 2022 – 2023 chuyên Lê Quý Đôn – BR VT:
+ Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp đường tròn (O) có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi A1 là giao điểm của EF và BC; B1 là giao điểm của FD và CA; C1 là giao điểm của DE và AB. 1. Xét M là trung điểm của BC. Chứng minh hai đường thẳng HM, AA1 vuông góc và ba điểm A1, B1, C1 thẳng hàng. 2. Qua E và F ta dựng được hai đường tròn lần lượt tiếp xúc với (O) tại A2 và A3. Tương tự qua F và D dựng được hai đường tròn lần lượt tiếp xúc (O) tại B2 và B3; qua D và E dựng được hai đường tròn lần lượt tiếp xúc (O) tại C2 và C3. Chứng minh các đường thẳng A2A3, B2B3, C2C3, OH đồng quy.
+ Với mỗi cách viết số 2023 thành tổng của một hoặc nhiều số nguyên dương, ta đặt T là tích các số nguyên dương đó. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T.
+ Lớp 10 chuyên Toán 1 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 30 học sinh. Vào ngày đầu sinh hoạt lớp, các bạn nhận ra rằng cứ ba học sinh tùy ý trong lớp thì luôn có hai bạn nào đó quen biết nhau (sự quen biết là mối quan hệ hai chiều). Chứng minh rằng luôn có thể tìm ra trong lớp ít nhất 210 cặp, mỗi cặp gồm hai học sinh quen biết nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *