Luyện đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 97 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển chọn 09 đề thi thử ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10; các đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo thang điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút; đề thi có đáp án.

MỤC LỤC:
PHẦN ĐỀ BÀI 1.
Đề 1: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 1.
Bảng đáp án 8.
Đề 2: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 10.
Bảng đáp án 19.
Đề 3: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 21.
Bảng đáp án 29.
Đề 4: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 31.
Bảng đáp án 41.
Đề 5: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 43.
Bảng đáp án 51.
Đề 6: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 53.
Bảng đáp án 61.
Đề 7: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 63.
Bảng đáp án 71.
Đề 8: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 73.
Bảng đáp án 81.
Đề 9: Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 — Việt Star 83.
Bảng đáp án 93.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *