Một số phương pháp giải nhanh toán trắc nghiệm bằng máy tính bỏ túi – Nguyễn Vũ Thụ Nhân

Tài liệu gồm 43 trang của tác giả Nguyễn Vũ Thụ Nhân trình bày các mẹo giải nhanh toán trắc nghiệm bằng cách sử dụng máy tính Casio.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *