Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đẩy đủ luận điểm

Phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập của chủ tịch Hồ Chí Minh để thấy việc bác phản ánh rõ tội ác của giặc với dân ta nhiều năm và cách Việt Nam giành được độc lập thật anh hùng.

Hồ Chí Minh không chỉ là một người anh hùng dân tộc, bác còn là một nhà văn lớn. Bác đã giúp Việt Nam được độc lập, giải phóng đất nước. Trong tất cả các tác phẩm hay của chủ tịch Hồ Chí Minh phải nhắc đến đầu tiên là Tuyên Ngôn Độc Lập. Đây là bản tuyên bố được đọc đúng ngày quốc khánh, mở ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cùng phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập để thấy cách mà tác giả vạch rõ tội ác của giặc ngoại xâm và tinh thần yêu nước của dân ta.

Phân tích chi tiết Tuyên Ngôn Độc Lập

Hồ Chí Minh là một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc, đồng thời là người anh dùng vĩ đại. Tuyên Ngôn Độc Lập được người sáng tác năm 1945, thời điểm chúng ta giành được độc lập từ tay Nhật. Cả một đời Hồ Chí Minh hy sinh thanh xuân, tuổi trẻ để tìm đường lối cứu nước. Bác giỏi rất nhiều thứ tiếng, đặc biệt là tiếng anh. Bác ra đi tìm đường cứu nước, cả một đời chỉ dành trọn lòng yêu nước.

Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đẩy đủ luận điểm
Bác Hồ vạch rõ tội ác của thực dân Pháp trên đất nước ta
  • Luận điểm 1: cơ sở pháp lý của của bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh nước Việt Nam

Mở đầu Tuyên Ngôn Độc Lập, tác giả nêu cao quyền tự do của con người. “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng”, không ai có quyền xâm phạm. Tiếp theo, ông đã tinh tế trích 2 bản tuyên ngôn của Pháp, Mỹ để lấy nền tảng căn cứ. Đây là hai cường quốc trên thế giới, và cũng chính họ xâm phạm nước ta. Tuyên ngôn của Mỹ tuyên bố năm 1776 cũng nêu cao quyền bình đẳng, tự do, hạnh phúc của con người. Tương tự, tuyên ngôn của đất nước Pháp “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập để thấy sự thông minh, tinh tế của bác. Hồ Chí Minh trích 2 bản tuyên ngôn Pháp và Mỹ có ý nghĩa rằng chính bản thân ông tôn trọng. Đây là 2 bản tuyên ngôn được cả thế giới công nhận về quyền con người, cơ sở pháp lý chắc chắn. Bác cũng thật tinh tế, “gậy ông đập lưng ông”, chính họ đã làm trái với tuyên ngôn đất nước. Đem quân xâm lược, tàn phá con người, tự do, chủ quyền Việt Nam. Chính bản tuyên ngôn là lời cảnh báo, ngăn chặn ý đồ trở lại xâm lược Việt Nam của giặc ngoại. Bản tuyên ngôn của Việt Nam được sánh ngang bằng với tuyên ngôn Pháp và Mỹ, tức là dân ta cũng có quyền được tự do.

Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đẩy đủ luận điểm
Nhân dân ta trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới giành được độc lập
  • Luận điểm 2: Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Tiếp theo, bác dùng một cụm từ “thế mà” nhấn mạnh sự trái ngược mà thực dân Pháp đã làm với nước ta. Hồ Chí Minh đi sâu vạch rõ chi tiết từng tội ác của chúng. “Bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”. Thực dân Pháp hủy hoại đất nước ta trên mọi lĩnh vực. Trong chính trị, Pháp xây dựng tại Việt Nam nhà tù nhiều hơn trường học, làm cho dân ta mù chữ.

Qua việc Phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập chúng ta hiểu rõ hơn nỗi đau à dân ta chịu đựng. Ở 3 miền chúng áp dụng 3 luật khác nhau, nhằm chia cách dân ta, không cho chúng ta có cơ hội thống nhất đất nước. Về kinh tế, thực dân Pháp đặt ra vô số thứ thuế, bóc lột dân ta nghèo nàn cơ cực. Chúng cướp ruộng đất, bắt dân ta nhổ hết nông sản, lương thực và trồng đay. Chúng còn “giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng”, khép kín, bao trọn đất nước Việt Nam lại không giao lưu được với bên ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, khi phát xít nhật đến Việt Nam, “bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn”. Hậu quả, dân ta có hơn 2 triệu người chết đói, thiếu đến từng miếng cơm manh áo. Tội ác của thực dân Pháp là không bao giờ kể hết.

Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đẩy đủ luận điểm
Bác Hồ là vị anh hùng vĩ đại của dân tộc

Khi chết dần chết mòn dưới ách đô hộ, cách mạng Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ. Ban đầu là “Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa”. Chúng hại Việt Nam đến thân tàn ma dại. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”.

  • Luận điểm 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập tự do dân tộc

Lời tuyên ngôn được bác nêu ra rõ ràng, kiên quyết, khẳng định nước ta thoát khỏi ách đô hộ của Pháp, hoàn toàn tự do. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Một câu tuyên bố ngắn gọn, quyết tâm của bác một lòng giữ vững nền độc lập cho đất nước Việt Nam.

Kết bài

Phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập để thấy được tội ác của giặc ngoại xâm trên đất nước ta. Hồ Chí Minh đã lập luận sắc bén, chặn chẽ, tuyên bố mở ra nước Việt Nam độc lập. Đó là lý do vì sao Tuyên Ngôn Độc Lập là tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc, ý nghĩa, giá trị nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *