Phát triển bài toán vận dụng cao đề minh họa THPT 2020 môn Toán lần 2

Tài liệu gồm có 51 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, hướng dẫn giải và phát triển các bài toán vận dụng cao (VDC) trong đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán lần 2 (câu 46, 47, 48, 49 và 50); các câu hỏi và bài toán tương tự và mở rộng có đáp án và lời giải chi tiết.

Các dạng toán phát triển bài toán vận dụng cao đề minh họa THPT 2020 môn Toán lần 2:
Phát triển câu 46:
+ Tìm số nghiệm của phương trình liên quan đến sinx khi biết bảng biến thiên.
+ Biện luận nghiệm dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm f(x).
+ Bài toán kết hợp giữa hàm số và tích phân.
+ Bài toán chứa tham số m trong bài toán chứa hàm cụ thể.
Phát triển câu 47:
+ Tìm GTLN – GTNN của biểu thức hai ẩn phụ thuộc vào biểu thức mũ – logarit.
+ Bài toán dồn biến, rồi sử dụng bất đẳng thức Cauchy hoặc khảo sát hàm một biến.
+ Sử dụng f(u) = f(v) hoặc f(u) > f(v) hoặc f(u)
Phát triển câu 48:
+ Tìm GTLN – GTNN của hàm phụ thuộc tham số trên đoạn.
+ Bài toán chứa tham số trong hàm cụ thể.
+ Bài toán max – min khi đề cho đồ thị hoặc bảng biến thiên.
+ Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm trị tuyệt đối.
Phát triển câu 49: Thể tích khối đa diện cắt ra từ một khối khác.
Phát triển câu 50: Tìm số ẩn hoặc mối liên hệ giữa các ẩn trong phương trình logarit chứa hai ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *