Phát triển đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 146 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, phát triển đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán, với những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tương tự, có đáp án; tài liệu giúp học sinh lớp 12 rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

50 dạng toán đề minh họa TN THPT 2021 môn Toán:
1. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp: Cách chọn người / vật đơn giản.
2. Cấp số cộng: Cho trước u1 và ui.
3. Đơn điệu hàm số: Biết bảng biến thiên.
4. Cực trị hàm số: Biết bảng biến thiên.
5. Cực trị hàm số: Biết bảng xét dấu f'(x).
6. Tiệm cận đồ thị hàm số. Tìm TCĐ – TCN khi biết trước ĐTHS tường minh.
7. Khảo sát đồ thị: Tìm hàm số khi biết đồ thị.
8. Tương giao hàm số: Đồ thị cắt trục tung – trục hoành.
9. Logarit: Rút gọn biểu thức logarit đơn giản.
10. Đạo hàm hàm số mũ: Hàm y = a^x.
11. Lũy thừa: Rút gọn lũy thừa đơn giản.
12. Phương trình mũ: Phương trình a^f(x) = b.
13. Phương trình logarit: Phương trình log a (kx + q) = b.
14. Nguyên hàm đa thức: Đa thức bậc 2 – 3 – 4.
15. Nguyên hàm lượng giác: Lượng giác: f(x) = cos(u(x)).
16. Tích phân: Tính tích phân dựa vào tính chất.
17. Tích phân: Đa thức.
18. Số phức: Tìm số phức liên hợp.
19. Số phức: Các phép toán cộng – trừ.
20. Số phức: Tìm điểm biểu diễn của số phức cho trước.
21. Khối đa diện: Tính V biết trước chiều cao – diện tích đáy.
22. Khối đa diện: Tính V biết các kích thước khối hộp.
23. Khối tròn xoay: Xác định công thức tính V.
24. Khối tròn xoay: Tính diện tích xung quanh biết r và l.
25. Hệ Oxyz: Tìm tọa độ trung điểm.
26. Hệ Oxyz: Tìm tâm – bán kính mặt cầu.
27. Phương trình mặt phẳng: Tìm mặt phẳng đi qua điêm cho trước.
28. Phương trình đường thẳng: Tìm VTCP đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.
29. Xác suất: Tính xác suất chọn được số chẵn – lẻ.
30. Đơn điệu hàm số: Tìm HS đơn điệu trên R.
31. GTLN – GTNN: Tìm max – min trên đoạn.
32. BPT mũ: Giải BPT mũ.
33. Tích phân: Tính tích phân dựa vào tính chất.
34. Số phức: Tính module của tích hai số phức.
35. Góc giữa đường – mặt: Tính góc giữa đường và mặt trong hình hộp.
36. Khoảng cách từ điểm – mặt: Tính khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy của chóp đều.
37. Phương trình mặt cầu: Viết PTMC có tâm và đi qua điểm cho trước.
38. Phương trình đường thẳng: Viết PTĐT đi qua hai điểm cho trước.
39. GTLN – GTNN: Tìm max – min hàm hợp trên đoạn.
40. Bất phương trình mũ: Tìm cặp nghiệm nguyên thỏa BPT.
41. Tích phân: Tính TP hàm ẩn.
42. Số phức: Tìm số phức thỏa nhiều điều kiện cho trước.
43. Khối đa diện: Tính V biết chiều cao khối đa diện và góc giữa mặt bên và mặt đáy.
44. Khối đa diện: Bài toán thực tế.
45. Phương trình đường thẳng: Viết PTĐT thỏa nhiều điều kiện với MP, đường thẳng khác.
46. Cực trị: Tìm cực trị hàm hợp khi biết bảng xét dấu.
47. Phương trình logarit – mũ: Tìm tham số để biến số phụ thuộc vào biểu thức cho trước.
48. Ứng dụng tích phân: Tìm tỉ số diện tích, biết đồ thị hàm số.
49. Số phức: Cực trị số phức.
50. Phương trình mặt phẳng: Tìm hệ số PTMP thỏa mãn các điều kiện cho trước (lồng ghép với khối tròn xoay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *