Phương pháp dồn biến chứng minh bất đẳng thức – Phan Thành Việt

Phương pháp dồn biến chứng minh bất đẳng thức – Phan Thành Việt

Tài liệu gồm 60 trang giới thiệu phương pháp dồn biến trong chứng minh bất đẳng thức do tác giả Phan Thành Việt biên soạn.

Bạn đang đọc: Phương pháp dồn biến chứng minh bất đẳng thức – Phan Thành Việt

Các nội dung có trong tài liệu:
+ Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được đối xứng
+ Dồn biến bằng kỹ thuật hàm số
+ Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được tại biên
+ Bất đẳng thức 4 biến
+ Dồn biến bằng hàm lồi
+ Dồn biến về giá trị trung bình
+ Định lý dồn biến tổng quát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *