Phương trình hàm qua các cuộc thi trên thế giới năm 2022

Tài liệu gồm 53 trang, được biên soạn bởi tác giả Đoàn Quang Đăng, tuyển chọn các bài toán phương trình hàm qua các cuộc thi trên thế giới năm 2022, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Toán THPT.

Mục lục:
1 Đề bài 2.
1.1 Phương trình hàm trên tập số thực 2.
1.2 Phương trình hàm trên tập số thực dương 3.
1.3 Phương trình hàm trên tập rời rạc 4.
1.4 Bất phương trình hàm 5.
2 Lời giải 6.
2.1 Phương trình hàm trên tập số thực 6.
2.2 Phương trình hàm trên tập các số thực dương 23.
2.3 Phương trình hàm trên tập rời rạc 38.
2.4 Bất phương trình hàm 47.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *