Sách bài tập Giải tích 12 nâng cao

Sách bài tập Giải tích 12 nâng cao (SBT GT12 NC) gồm 226 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Giải tích 12 nâng cao, có đáp số và hướng dẫn giải.

Xem thêm: Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *