Sách bài tập Hình học 10 nâng cao

Sách bài tập Hình học 10 nâng cao (SBT HH10 NC) gồm 204 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán cơ bản và nâng cao bổ trợ cho học sinh khối 10 trong quá trình học tập Hình học 10 nâng cao, có đáp số và hướng dẫn giải.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Văn Như Cương, Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu Nam. Sách được bán với giá 11.300 đồng.

Xem thêm: Sách giáo khoa Hình học 10 nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *