Sách bài tập Toán 11 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Sách bài tập Toán 11 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi các tác giả: Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn.

LỜI NÓI ĐẦU:
Sách BÀI TẬP TOÁN 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) gồm hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và được viết bởi cùng một đội ngũ tác giả.
BÀI TẬP TOÁN 11 được biên soạn theo đúng cấu trúc chương, bài như trong sách giáo khoa nhằm cung cấp cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài học đều có phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ, các kĩ năng giải toán cần thiết thông qua những ví dụ minh hoạ tiêu biểu và phần đề bài tập gồm những bài tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu cầu của chương trình. Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận tổng hợp nhằm ôn tập và hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, hướng dẫn, đáp số cho các bài tập.
BÀI TẬP TOÁN 11 bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình mới môn Toán, đồng thời bổ sung làm đa dạng thêm các loại bài tập thích hợp với mỗi nội dung trong sách giáo khoa, đặc biệt là những bài tập định hướng ứng dụng, trong thực tiễn hoặc trong các môn học liên quan, nhằm phát triển nặng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 11 giúp các em củng cố, phát triển và nâng cao các kiến thức, kĩ năng đã học, cũng như hình thành và phát triển năng lực toán học tương ứng.
Với cấu trúc và định hướng như vậy, BÀI TẬP TOÁN 11 sẽ là một tài liệu không thể thiếu cho tất cả các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 11 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 11 cũng rất hữu ích cho tất cả học sinh lớp 11, dù học theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào.

MỤC LỤC:
Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Công thức lượng giác.
Bài 3. Hàm số lượng giác.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 5. Dãy số.
Bài 6. Cấp số cộng.
Bài 7. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 8. Mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 9. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài tập cuối chương III.
Chương IV. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 10. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 11. Hai đường thẳng song song.
Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 13. Hai mặt phẳng song song.
Bài 14. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
Chương V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 15. Giới hạn của dãy số.
Bài 16. Giới hạn của hàm số.
Bài 17. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *