Sách bài tập Toán 11 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách bài tập Toán 11 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy.

Cùng với Sách giáo khoa Toán 11 và Sách giáo viên Toán 11 (bộ sách Chân Trời Sáng Tạo), nhóm tác giả biên soạn Bài tập Toán 11 (tập một & tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.
Nội dung sách Bài tập Toán 11 thể hiện tinh thần tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 11 (bộ sách Chân Trời Sáng Tạo). Bài tập Toán 11 tập hai bao gồm bốn chương:
– Chương VI. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
− Chương VII. Đạo hàm.
− Chương VIII. Quan hệ vuông góc trong không gian.
− Chương IX. Xác suất.
Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:
– KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
– BÀI TẬP MẪU.
– BÀI TẬP.
Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

MỤC LỤC:
Phần ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính luỹ thừa.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Chương VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài tập cuối chương VII.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 4. Khoảng cách trong không gian.
Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài tập cuối chương VII.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương IX. XÁC SUẤT.
Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.
Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất.
Bài tập cuối chương IX.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *