Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo).

MỤC LỤC:
Hướng dẫn sử dụng sách.
Lời nói đầu.
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 5 PHÂN SỐ.
Bài 1 Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân số.
Bài 3 So sánh phân số.
Bài 4 Phép cộng và phép trừ phân số.
Bài 5 Phép nhân và phép chia phân số.
Bài 6 Giá trị phân số của một số.
Bài 7 Hỗn số.
Bài 8 Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.
Bài tập cuối chương 5.
Chương 6 SỐ THẬP PHÂN.
Bài 1 Số thập phân.
Bài 2 Các phép tính với số thập phân.
Bài 3 Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.
Bài 4 Tỉ số và tỉ số phần trăm.
Bài 5 Bài toán về tỉ số phần trăm.
Bài 6 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài tập cuối chương 6.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương 7 HÌNH HỌC TRỰC QUAN: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN.
Bài 1 Hình có trục đối xứng.
Bài 2 Hình có tâm đối xứng.
Bài 3 Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.
Bài 4 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài tập cuối chương 7.
Chương 8 HÌNH HỌC PHẲNG: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN.
Bài 1 Điểm. Đường thẳng.
Bài 2 Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.
Bài 3 Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.
Bài 4 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Bài 5 Trung điểm của đoạn thẳng.
Bài 6 Góc.
Bài 7 Số đo góc. Các góc đặc biệt.
Bài 8 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài tập cuối chương 8.
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 9 MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1 Phép thử nghiệm – Sự kiện.
Bài 2 Xác suất thực nghiệm.
Bài 3 Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.
Bài tập cuối chương 9.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *