Sách giáo khoa Toán 9 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 Sách giáo khoa Toán 9 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Lời nói đầu.
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 1. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài tập cuối chương 1.
Chương 2. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Bài 1. Bất đẳng thức.
Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài tập cuối chương 2.
Chương 3. CĂN THỨC.
Bài 1. Căn bậc hai.
Bài 2. Căn bậc ba.
Bài 3. Tính chất của phép khai phương.
Bài 4. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Bài tập cuối chương 3.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC PHẲNG.
Chương 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
Bài 1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Bài 2. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông.
Bài tập cuối chương 4.
Chương 5. ĐƯỜNG TRÒN.
Bài 1. Đường tròn.
Bài 2. Tiếp tuyến của đường tròn.
Bài 3. Góc ở tâm, góc nội tiếp.
Bài 4. Hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Bài tập cuối chương 5.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Hoạt động 1. Làm giác kế đo góc nâng đơn giản.
Hoạt động 2. Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu từ ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *