Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71, sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 1

Bài soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71, sách giáo khoa Ngữ Văn 7 tập 1 sẽ giúp các em nhận rõ được những ưu – khuyết điểm sau khi Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả, từ đó rút kinh nghiệm để đạt được kết quả tốt hơn trong những bài viết sau.

Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71, sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 1

Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71, sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 1

Câu 1 (Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71): Em hãy nhận rõ những yêu cầu của bài làm (về nội dung kiến thức, về kiểu văn bản, kiểu bố cục, mạch lạc, về liên kết và diễn đạt).

Trả lời:

Bài tập làm văn số 1 của em đã đảm bảo được nội dung về kiến thức cũng như yêu cầu về thể loại văn bản, bố cục bài viết đầy đủ 3 phần, mạch lạc và liên kết logic.

Câu 2 (Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71): Nhận rõ những ưu, khuyết điểm chính trong bài làm của em, những yêu cầu đã đạt và chưa đạt.

Trả lời:

+ Trong bài tập làm văn số 1 em đã đạt được những yêu cầu, ưu điểm sau:

  • Xác định được đúng đối tượng miêu tả trong bài làm văn, trong quá trình viết bài đã bám sát vào đối tượng để viết, tránh lạc đề.
  • Biết sử dụng những sự việc, sự vật, hành động tiêu biểu để viết bài.
  • Bài viết có đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, Thân bài và Kết bài
  • Trong bài viết em đã biết sử dụng những hình ảnh so sánh độc đáo để làm nổi bật lên sự vật, sự việc.

+ Tuy nhiên, trong bài viết vẫn còn một số nhược điểm, yêu cầu chưa đạt như sau:

  • Bài viết vẫn còn một số lỗi chính tả, giọng địa phương phát âm sai “l”, “n”
  • Sử dụng sách tham khảo để viết bài nên đôi lúc bị sa đà vào nội dung tham khảo.
  • Một số câu viết bị cô giáo phê bình là: sáo rỗng thiếu thực tế.
  • Chữ viết còn xấu, tẩy xóa nguệch ngoạc.

Câu 3 (Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 71): Hãy sửa những lỗi đã mắc trong bài và đặt kế hoạch phấn đấu để bài làm sau có thể đạt được những kết quả tốt hơn.

Trả lời:

Từ lời nhận xét của cô giáo cũng như những nhược điểm, yêu cầu chưa đạt trong Bài tập làm văn số 1, em sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi đã mắc và sẽ đặt kế hoạch phấn đấu để những bài viết sau đạt được những kết quả tốt hơn, khắc phục được lỗi phát âm địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *