Tài liệu ôn tập lý thuyết thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán

Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Phú Sĩ, hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập lý thuyết để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán.

MỤC LỤC:
Chủ đề 1. Khảo sát sự biến thiên và đồ thị của hàm số 2.
1. Sự biến thiên của hàm số 2.
2. Cực trị của hàm số 2.
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3.
4. Đường tiệm cận 3.
5. Khảo sát đồ thị hàm số 3.
Chủ đề 2. Lũy thừa – Mũ – Logarit 6.
1. Lũy thừa 6.
2. Hàm số lũy thừa 7.
3. Logarit 7.
4. Hàm số mũ và hàm số logarit 8.
5. Phương trình mũ và phương trình logarit 9.
6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit 9.
Chủ đề 3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng 10.
1. Nguyên hàm 10.
2. Tích phân 10.
3. Ứng dụng của tích phân trong hình học 11.
Chủ đề 4. Số phức 12.
1. Số phức 12.
2. Phép cộng, trừ, nhân, chia số phức 12.
Chủ đề 5. Khối đa diện 13.
1. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện 13.
2. Khối đa diện đều 13.
3. Thể tích khối đa diện 13.
Chủ đề 6. Khối tròn xoay 14.
1. Hình nón và hình trụ 14.
2. Hình cầu 14.
Chủ đề 7. Phương pháp tọa độ trong không gian 16.
1. Hệ tọa độ Oxyz 16.
2. Phương trình mặt cầu 17.
3. Phương trình mặt phẳng 17.
4. Phương trình đường thẳng 18.
Chủ đề 8. Dãy số – Quy tắc đếm – Xác suất – Góc – Khoảng cách 19.
1. Dãy số 19.
2. Quy tắc đếm 19.
3. Xác suất 20.
4. Góc và Khoảng cách trong không gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *