Tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Sở GD và ĐT Tuyên Quang

Tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm học 2017 – 2018 môn Toán của sở GD và ĐT Tuyên Quang gồm 443 trang. Tài liệu ôn tập được xây dựng theo các chủ đề, chuyên đề Toán của cả lớp 11 và lớp 12, mỗi chủ đề, chuyên đề bao gồm các phần: Kiến thức cơ bản, luyện tập và các câu hỏi trắc nghiệm.

Nội dung tài liệu:
Ứng dụng của đạo hàm
– Tính đơn điệu của hàm số
– Cực trị của hàm số
– GTLN, GTNN của hàm số. Bài toán tối ưu
– Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
– Đồ thị của hàm số
– Sự tương giao giữa các đồ thị. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Lũy thừa – Mũ – Logarit
– Lũy thừa, mũ và logarit
– Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
– Bài toán lãi suất
– Phương trình, bất phương trình mũ
– Phương trình, bất phương trình logarit
Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
– Nguyên hàm
– Tích phân
– Ứng dụng của tích phân
Số phức
– Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức
– Phương trình bậc hai với hệ số thực
– Biểu diễn hình học của số phức
[ads]Khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu
– Khối đa diện và thể tích khối đa diện
– Mặt nón, mặt trụ và mặt cầu
Phương pháp tọa độ trong không gian
– Hệ tọa độ trong không gian
– Phương trình mặt cầu
– Phương trình mặt phẳng
– Phương trình đường thẳng
– Vị trí tương đối giữa đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu
– Góc và khoảng cách
Lượng giác
– Cung và góc lượng giác. Giá trị lượng giác của một cung. Công thức lượng giác
– Hàm số lượng giác
– Phương trình lượng giác cơ bản và thường gặp
Tổ hợp – xác suất
– Quy tắc đếm
– Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
– Nhị thức Niu-Tơn
– Phép thử và biến cố
– Xác suất của biến cố
Dãy số – Giới hạn
– Phương pháp quy nạp toán học
– Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân
– Giới hạn của dãy số
– Giới hạn của hàm số
– Hàm số liên tục
Đạo hàm
– Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm
– Quy tắc tính đạo hàm
– Đạo hàm của hàm số lượng giác
– Vi phân
– Đạo hàm cấp cao
Phép dời hình, phép đồng dạng trong mặt phẳng
Hình học không gian lớp 11
– Quan hệ song song trong không gian
– Quan hệ vuông góc trong không gian
– Khoảng cách và góc

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *