Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022

Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022; các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục:
Đề ôn tập số 01 (Trang 02): 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận.
Đề ôn tập số 02 (Trang 07): 30 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận.
Đề ôn tập số 03 (Trang 13): 15 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 04 (Trang 16): 12 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 05 (Trang 18): 24 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 06 (Trang 22): 25 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 07 (Trang 27): 15 câu trắc nghiệm + 05 câu tự luận.
Đề ôn tập số 08 (Trang 30): 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận.
Đề ôn tập số 09 (Trang 35): 25 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.
Đề ôn tập số 10 (Trang 39): 25 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *