Tuyển tập 100 bài toán thực tế trong các đề thi – Nguyễn Văn Rin

Tài liệu gồm 14 trang với 100 bài toán ứng dụng thực tiễn được sưu tầm và chọn lọc từ các đề thi học kỳ, đề thi thử.

Trích một số phần trong tài liệu:
1. Biết rằng khi đỗ vào trường đại học X , mỗi sinh viên cần nộp một khoản tiền lúc nhập học là 5 triệu đồng. Bố mẹ Minh tiết kiệm để đầu mỗi tháng đều gửi một số tiền như nhau vào ngân hàng theo hình thức lãi kép. Hỏi mỗi tháng, họ phải gửi số tiền là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn) để sau 9 tháng, rút cả gốc lẫn lãi thì được 5 triệu đồng, biết lãi suất hiện tại là 0,5%/tháng.
[ads] 2. Tỷ lệ tăng dân số hằng năm của Việt Nam được duy trì ở mức 1,05% . Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, năm 2014 dân số của Việt Nam là 90.728.900 người. Hỏi với tốc độ tăng dân số như vậy thì năm 2030, dân số Việt Nam là bao nhiêu?
3. Theo dự báo với mức tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay thì trữ lượng dầu của nước A sẽ hết sau 100 năm nữa. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tăng lên 4% mỗi năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ của nước A sẽ hết?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *