Tuyển tập 33 đề ôn tập học kì 2 môn Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 589 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 33 đề ôn tập kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết.

Các đề được biên soạn theo hình thức [70% trắc nghiệm + 30% tự luận] hoặc [100% trắc nghiệm], thời gian làm bài 90 phút, đây là dạng đề được đại đa số các trường THPT và sở GD&ĐT áp dụng.

Mục lục tài liệu tuyển tập 33 đề ôn tập học kì 2 môn Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết:
1. Đề số 01: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 02).
2. Đề số 02: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 18).
3. Đề số 03: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 26).
4. Đề số 04: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 41).
5. Đề số 05: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 56).
6. Đề số 06: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 70).
7. Đề số 07: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 84).
8. Đề số 08: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 100).
9. Đề số 09: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 114).
10. Đề số 10: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 132).
11. Đề số 11: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 148).
12. Đề số 12: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 165).
13. Đề số 13: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 179).
14. Đề số 14: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 193).
15. Đề số 15: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 208).
16. Đề số 16: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 222).
17. Đề số 17: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 237).
18. Đề số 18: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 254).
19. Đề số 19: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 270).
20. Đề số 20: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 286).
21. Đề số 21: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 301).
22. Đề số 22: 50 câu trắc nghiệm (Trang 314).
23. Đề số 23: 50 câu trắc nghiệm (Trang 340).
24. Đề số 24: 50 câu trắc nghiệm (Trang 370).
25. Đề số 25: 50 câu trắc nghiệm (Trang 388).
26. Đề số 26: 50 câu trắc nghiệm (Trang 405).
27. Đề số 27: 50 câu trắc nghiệm (Trang 427).
28. Đề số 28: 50 câu trắc nghiệm (Trang 449).
29. Đề số 29: 50 câu trắc nghiệm (Trang 471).
30. Đề số 30: 50 câu trắc nghiệm (Trang 496).
31. Đề số 31: 50 câu trắc nghiệm (Trang 527).
32. Đề số 32: 50 câu trắc nghiệm (Trang 554).
33. Đề số 33: 50 câu trắc nghiệm (Trang 573).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *