04 đề ôn tập cuối kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Tài liệu gồm 13 trang, tuyển tập 04 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

1. Giới hạn chương trình
Chương 3 + Chương 4 + Chương 5.
2. Cấu trúc đề
Hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận.
A. Phần trắc nghiệm:
1. Hệ thức lượng: 5 câu.
2. Thống kê: 6 câu.
3. Vectơ, phép cộng – trừ – nhân vectơ với một số: 9 câu.
4. Vectơ trong mặt phẳng tọa độ, tích vô hướng của hai vectơ: 5 câu.
B. Phần tự luận:
+ Hệ thức lượng trong tam giác.
+ Bài toán thống kê.
+ Bài toán về vectơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *